Liên Hệ

Với các trường hợp cần liên hệ với admin, các bạn có thể liên hệ thông qua email dưới đây:

[email protected]

Các Trường Hợp Cần Liên Hệ với Chúng Tôi

  • Bạn cần hợp tác với DautruongdotA.Pro (chẳng hạn như muốn đặt quảng cáo, thuê Guest Post)
  • Bạn cần trao đổi các thông tin cá nhân

Với các trường hợp thắc mắc về một sản phẩm nào đó, bạn có thể để lại comment bên dưới các bài viết để được giải đáp nhanh chóng mà không cần liên hệ qua Email.